Kuitupakkausten kierrätysmaksut 2017

Suomen Kuitukierrätys Oy:n hallitus on kokouksessaan päättänyt yksimielisesti kuitupakkausten kierrätysmaksut vuodelle 2017

Nestekartonkipakkaukset 96,00 e/tn
Kartonki- ja paperipakkaukset 54,00 e/tn
Aaltopahvipakkaukset 9,50 e/tn
Teollisuuden kuitupakkaukset 17,50 e/tn

Kuluttajille päätyvien kuitupakkausten kierrätysmaksut nousevat. Syynä tähän on pakkausten laajennettu tuottajavastuu. Tuottajien vastuulla on ollut tammikuun 2016 alusta alkaen kuluttajapakkausten valtakunnallinen keräysverkosto ja kierrätys kokonaisuudessaan. Käytännössä tämä on tarkoittanut Rinki-ekopisteverkoston rakentamista säädetylle tasolle: vähintään 1 850 keräyspistettä kartongille, metallille ja lasille sekä 500 pistettä muoville. Pisteissä otetaan maksutta vastaan kotitalouksista kertyvää pakkausjätettä.

Tuottajien vastuulla on myös yritysten pakkausjätteiden vastaanottoon ja välivarastointiin tarkoitettujen terminaalien toiminta. Kuitupakkauksia vastaanottavia terminaaleja on 37 eri puolilla Suomea. Lisäksi jätelaissa edellytetään tuottajayhteisöiltä toiminnan turvaamiseksi kuuden kuukauden taloudellista vakavaraisuutta. Tuottajavastuuseen kuuluu myös tiedotus- ja raportointivelvollisuus.

Rinki-ekopisteverkoston rakentaminen ja käyttöönotto on merkittävä jätehuollon muutos. Vuonna 2017 vakiinnutetaan Rinki-ekopisteverkoston toimintaa: otetaan käyttöön seurantajärjestelmä ja optimoidaan tyhjennykset, jotta suurinta kustannuserää, keräyslogistiikkakustannuksia saataisiin tulevaisuudessa alemmaksi. Lisäksi keräyspisteverkostoa kehitetään ja optimoidaan edelleen mm. sijoittelemalla pisteitä järkevämmin saavutettaviksi. Myös pisteiden kunnossapito aiheuttaa suuret kustannukset.

Arvoketjun eri toimijoiden välinen positiivinen yhteistyö varmistaa jatkossakin kuluttajapakkausten tehokkaan keräyksen ja kierrätyksen.

Lisätietoja antavat: Suomen Kuitukierrätys Oy, Juha-Pekka Salmi ja Eija Jokela