TUOTTAJAVASTUU ON LAKISÄÄTEINEN VELVOITE

Yrityksillä on lakisääteinen velvollisuus järjestää ja kustantaa tuottajavastuun piiriin kuuluvien käytettyjen tuotteidensa keräys ja kierrätys. Lisäksi kaikkien tuottajavastuussa olevien yritysten tulee joko liittyä tuottajayhteisön jäseneksi tai tehdä hakemus Pirkanmaan ELY-keskuksen tuottajarekisteriin.

Tuottajavastuussa ovat kaikki tahot, jotka maahantuovat tai valmistavat pakkauksia, paperia, renkaita, ajoneuvoja, paristoja ja akkuja sekä sähkölaitteita. Pakkausten osalta tuottajavastuu koskee nyt pakkaajia ja pakattujen tuotteiden maahantuojia, joiden liikevaihto on vähintään 1 MEUR.

ALAKOHTAISET TUOTTAJAYHTEISÖT

Tuottajayhteisön voivat perustaa vain kyseisen alan tuottajat. Tuottajayhteisön tehtävänä on ensisijaisesti hoitaa jäsentensä puolesta tuottajavastuuvelvoitteet eli järjestää kuluttajille maksuttomat tuotteiden vastaanottopaikat sekä tuotteiden kuljetus, kierrätys ja muu jätehuolto sekä tiedotus ja raportoida siitä Pirkanmaan ELY-keskukselle.

Suomessa toimivat eri alojen tuottajayhteisöt ovat perustaneet yhteistyön ja viestinnän tehostamiseksi Tuottajayhteisöjen neuvottelukunnan (TYNK).

Katso video tuottajavastuusta ja tuottajayhteisöjen toiminnasta

MUITA YHTEISTYÖKUMPPANEITAMME

Suomen Pakkauskierrätys RINKI Oy

Tuottajayhteisöjen neuvottelukunta TYNK

Ympäristöministeriö (ajantasainen lainsäädäntö)

Metsäteollisuus ry

Ympäristöteollisuus ja -palvelut ry

Suomen Kiertovoima ry KIVO

kierrätys.info

Encore Ympäristöpalvelut Oy

Lassila & Tikanoja Oy

Remeo Oy

Suomen Raaka-Aine Kierrätys Oy

Suomen Uusioraaka-aineliitto ry
Jätehuoltoyhdistys ry

Uusi Puu-hanke

Suomen Aaltopahviyhdistys ry