Aaltopahvi-, kartonki-, paperi- ja nestekartonkipakkaukset sekä teollisuuden kuitupakkaukset ovat uusiutuvasta puukuidusta valmistettuja kaupan ja teollisuuden pakkauksia sekä kuluttajapakkauksia.

Kuitupakkaukset suojaavat tuotteita ja ehkäisevät siten jätteen syntyä. Ne ovat käytön jälkeenkin haluttua, kierrätettävää raaka-ainetta, josta valmistetaan mm. hylsykartonkia, laminaatti- ja muita erikoispapereita ja kartonkeja sekä kartonkipakkauksia.

KIERRÄTYSMAKSUT MAHDOLLISTAVAT KIERRÄTYKSEN

Kuitupakkausten kierrätys rahoitetaan niitä käyttävien pakkaajien ja pakattujen tuotteiden maahantuojien maksamilla kierrätysmaksuilla. Suomen Pakkauskierrätys RINKI perii ja tilittää maksut lyhentämättömänä tuottajayhteisölle. Suomen Kuitukierrätys Oy:n hallitus vahvistaa kierrätysmaksut vuosittain.

EU:n kiertotalouspaketti tiukentaa asteittain myös kuitupakkausten kierrätystavoitetta. Uuden direktiivin mukaan kierrätystavoite on

• nykyisin 60 % ja valtioneuvoston asetuksessa 80 % (2020)
• vuoteen 2025 mennessä 75 %
• vuoteen 2030 mennessä 85 %

KUITUPAKKAUSTEN KERÄYS SUOMESSA

Kotitalouksien kuitupakkauksille ovat tuottajat järjestäneet lähes 1900 pisteen RINKI-ekopisteverkoston. Elinkeinoelämän ja kuntien keräämää kuitupakkausjätettä vastaanottaa valtakunnallinen terminaaliverkosto.

KUITUPAKKAUSTASE 2019

Kuitupakkausten virallinen kierrätysaste Suomessa on 116 %.
Lisätiedot: eija.jokela@ kuitukierratys.fi

Pakkausjätetilastot


SUOMEN KUITUKIERRÄTYS OY

Suomen Kuitukierrätys Oy (SUK) on tuottajayhteisö, joka pitää huolen kuitupakkausten kierrätystavoitteiden täyttymisestä, luotettavasta tilastoinnista ja raportoinnista sekä selkeästä ja hyödyllisestä viestinnästä edustamiensa tuottajien puolesta. Tuottajavastuun siirtosopimuksen tehneet pakkausalan rekisteröityneet yritykset on listattu Pakkauskierrätys RINKI Oy:n sivuille.

Suomen Kuitukierrätys Oy:n osakkaat

Arla Oy
Corenso United Ltd
Oy Karl Fazer Ab
Huhtamäki Foodservice Nordic Oy
Päivittäistavarakauppa PTY ry
Raisio Group
RaSi ry
Sonoco-Alcore Oy
Stora Enso Oyj
Tetra Pak Oy
Valio Oy

Ajankohtaista

Tiedote 28.4.2021: Kysymyksiä ja vastauksia SUP-direktiivistä

SUP-direktiivi eli kertakäyttöisiä muovituotteita koskeva direktiivi ei ole sellaisenaan suoraan voimassa Suomessa. Jotta direktiivin vaatimukset tulevat voimaan, niistä on säädettävä erikseen kansallisesti. Ympäristöministeriö valmistelee parhaillaan SUP-direktiiviin liittyvää kansallista lainsäädäntöä. Kansallisesti asiasta säädetään jätelailla ja sen nojalla annettavalla asetuksella.

Suomen Pakkausyhdistys on koonnut sivuilleen tietoa SUP-direktiivistä

SUP-direktiivin hankesivu ympäristöministeriön sivuilla


TUKES neuvoo tuotekieltoihin ja merkintävaatimuksiin liittyvissä asioissa

TIEDOTE 18.3.2021: KUITUPAKKAUSTEN KIERRÄTYS VUONNA 2020

Vuonna 2020 kierrätykseen kerättyjen kuitupakkausten määrät nousivat kaikissa pakkauslajeissa. Kotitalouksilta kerättyjen kartonkipakkausten määrä nousi 40 %.
Kaupasta ja teollisuudesta kerättyjen aaltopahvipakkausten määrä nousi 19 % ja teollisuuden kuitupakkausten määrä 4 %.

Kaikki erilliskerätyt kuitupakkaukset toimitettiin materiaalikierrätykseen: kotimaahan 94 % ja vientiin, lähinnä EU-alueelle loput 6 %. Kierrätysmateriaalista valmistetaan hylsykartonkia, aaltopahvin valmistuksessa käytettäviä kartonkeja, laminaattipapereita ja muita pakkauspapereita- ja kartonkeja.Alla olevassa taulukossa ja kuvassa ovat vielä arvioina markkinoille saatettu määrä ja kierrätysaste. Tiedot täydentyvät myöhemmin, jolloin myös päivitetään kuitupakkaustase.

TIEDOTE 28.4.2020: Jätelakiehdotus lausunnoille


Ympäristöministeriö pyytää lausuntoa luonnoksesta hallituksen esitykseksi jätelain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta. Lausuntoaika 28.4. - 2.6.2020

Tausta

Esityksellä pantaisiin täytäntöön EU:ssa hyväksytyt uudet jätealan säädökset sekä tiettyjen muovituotteiden ympäristövaikutuksen vähentämisestä annettuun SUP-direktiiviin sisältyvät tuotekiellot ja merkintävaatimukset. Lisäksi esityksellä toteutetaan Sanna Marinin hallituksen ohjelman strategiseen kokonaisuuteen ”Hiilineutraali ja luonnon monimuotoisuuden turvaava Suomi” sisältyviä kirjauksia, joilla lisätään jätteen kierrätystä ja siten vahvistetaan Suomen roolia kiertotalouden edelläkävijänä.

EU:ssa hyväksytty ns. jätesäädöspaketti sisältää neljä jätealan direktiiviä, joilla muutetaan kuutta jätealan direktiiviä: jätedirektiiviä, pakkausjätedirektiiviä, kaatopaikkadirektiiviä, romuajoneuvodirektiiviä, paristo- ja akkudirektiiviä sekä sähkö- ja elektroniikkalaiteromudirektiiviä. Direktiivimuutokset on pantava täytäntöön jäsenvaltioiden kansallisessa lainsäädännössä 5.7.2020 mennessä. SUP-direktiiviin sisältyviä tuotekieltoja ja merkintävaatimuksia on sovellettava 3.7.2021 alkaen.

Esitykseen sisältyvät myös ehdotukset pysyvistä orgaanisista yhdisteistä annettua POP-asetusta täydentäviksi säännöksiksi sekä aluskierrätysasetusta täydentävien jätelain säännösten muuttamisesta. Lisäksi esitetään joitakin kansallisiin jätelainsäädännön kehittämistarpeisiin perustuvia ehdotuksia, esimerkiksi jätteiden kuljettajien ja välittäjien hyväksymismenettelyjä ja rangaistuksia koskevien säännösten muuttamiseksi.

Luonnoksessa hallituksen esitykseksi ehdotetaan muutettavaksi jätelakia sekä ympäristönsuojelulakia, kemikaalilakia, rikoslakia sekä lakia rikesakkorikkomuksista.

Lakiehdotus, perustelut ja asetusmuutokset.


TIEDOTE 22.4.2020: Uusi laskutusosoite

Arvoisa yhteistyökumppanimme,

Olemme ottaneet käyttöön Procountor-ohjelmiston ja meillä on nyt mahdollisuus vastaanottaa verkkolaskuja.

Toivomme, että lähetätte laskunne ensisijaisesti verkkolaskuina. Verkkolaskujen käsittely on sekä lähettäjälle että vastaanottajalle nopeampaa, luotettavampaa ja edullisempaa kuin paperilaskujen käsittely.

Verkkolaskuosoitteemme on:

Operaattori OpusCapita Solutions Oy (E204503)
Verkkolaskuosoite 003722429262
OVT-tunnus
003722429262

Mikäli ette voi lähettää verkkolaskuja, pyydämme lähettämään paperiset laskut ostolaskujen skannauspalveluun osoitteeseen:

Suomen Kuitukierrätys Oy (OpusCapita skannauspalvelu)
PL 20069
00062 LASKUTUS


Jotta skannauspalvelu voi kohdistaa laskunne, tulee tämä laskutusosoite tulostaa myös itse laskuun, eikä pelkästään kirjekuoreen. Tähän laskutusosoitteeseen ei tule lähettää muuta materiaalia kuin laskuja, eli esimerkiksi tiedotusten ja markkinointimateriaalin postiosoite pysyy ennallaan.


Suomen Kuitukierrätys Oy:n sähköpostiskannauksen osoite:

SuomenKuitukierratysOy.FI.P.133201-4@docinbound.com


Tiedote pdf:nä

TIEDOTE 23.3.2020: Kuitupakkausten keräys ja kierrätys koronaviruksen aiheuttaman tautiepidemian aikana

Jätehuolto on osa toimivaa yhteiskuntaa ja se on yhteiskunnan kannalta kriittinen toimiala. Yhteiskunnan toimivuuden kannalta keskeisimpiä jätehuollon ammattiryhmiä ovat jätteiden kuljetuksen ja käsittelyn työntekijät, ajojärjestelijät ja työnjohtajat sekä näihin toimintoihin liittyvät välittömät tukitoimet ja käsittelylaitosten tuotantovastaavat.

Koronavirustartunnan saaminen jätteiden välityksellä on epätodennäköistä. Tämän hetken tiedon mukaan tilanne ei aiheuta muutoksia kotitalouksien nykyisiin lajittelukäytäntöihin. Ympäristöministeriö sekä sosiaali- ja terveysministeriö ovat antaneet suositukset jätehuollon toimijoille sujuvan ja turvallisen jätehuollon turvaamiseksi poikkeusoloissa. Jätehuollon toimintavarmuutta voi vaarantaa jätteen kuljettajien ja käsittelylaitosten henkilökunnan mahdollinen samanaikainen sairastuminen tai karanteeniin joutuminen, mikä on kuitenkin epätodennäköistä. Kunnallisia ja yksityisiä jätehuoltotoimijoita on kehotettu varmistamaan häiriötilannesuunnitelmiensa ajantasaisuus ja voimavaransa jätehuollon kriittisten tehtävien hoitamiseksi.

Epidemian laajetessa voidaan joutua antamaan ohjeita ja määräyksiä jätehuoltotoimien priorisoinnista ja jätteiden keräyksestä. Jätehuollon toimijoille on annettu myös suositukset turvalliseen työskentelyyn jätteen kuljetuksessa ja käsittelyssä.


Jätehuollon varautuminen koronaviruksen aiheuttamassa tautiepidemiassa. 19.3.2020 (pdf)


SUOMEN KUITUKIERRÄTYS OY:N TOIMINTA

Suomen Kuitukierrätys Oy:n (SUK) hallinto

Toistaiseksi hallinnossa ja toiminnassa ei ole muutoksia, toimimme tarvittaessa toistemme varahenkilöinä. Työskentelemme etänä, kaikki tapaamiset järjestetään toistaiseksi etäkokouksina. Seuraamme viranomaisen suosituksia ja ohjeita sekä yhteistyökumppaneiden tilannetta ja tiedotteita. Yhteydenotot ja kyselyt mieluiten sähköpostilla.

Toimitusjohtaja J-P Salmi juha-pekka.salmi@kuitukierratys.fi
Kehityspäällikkö, Tiedotus Eija Jokela eija.jokela@kuitukierratys.fi
Taloushallinto Mika Sahlstedt tilitoimisto@sahlstedt.fi
Hallituksen puheenjohtaja Kari Luoto kari.luoto@pty.fi
Hallituksen varapj. Janne Sahlstein janne.sahlstein@valio.fi


Rinki-ekopisteet

Pakkauskeräys jatkuu tällä hetkellä normaalisti. Tärkeää: Mikäli ekopisteellä on täyttä, ei pakkausjätteitä saa jättää maahan. Näin estetään niiden leviäminen ympäristöön. Yhteydenotot:

Maksuton asiakaspalvelu, puh. 0800 133 888 (arkisin 7-21, la 9-18)
Sähköposti asiakaspalvelu@rinkiin.fi
Palautteet verkossa www.rinkiin.fi/ekopistepalaute


Kiinteistö- ja yrityskeräys

Pakkauskeräys pyritään pitämään normaalina. Paras ajantasainen tieto on paikkakuntasi ja kiinteistösi jätehuoltoyhtiöillä.

Kunnalliset jätelaitokset, Suomen Kiertovoima ry www.kivo.fi
Yksityiset ympäristöyritykset, Ympäristöteollisuus ja -palvelut YTP ry www.ytp.liitto.fi


Kuitupakkausjätteen vastaanottoterminaalit

Vastaanotto pyritään pitämään normaalina, varastotaso on jo aiemmin kasvanut huonon kierrätysmarkkinatilanteen takia.

Kuluttajapakkaukset (kartonki): SUK:n vastaanottokumppaneita ovat
Encore Ympäristöpalvelut Oy, Lassila & Tikanoja Oyj, Remeo Oy ja Suomen Paalauskeskus Oy.
Yhteydenotot:

Toimitusjohtaja J-P Salmi juha-pekka.salmi@kuitukierratys.fi
Kehityspäällikkö, Tiedotus Eija Jokela eija.jokela@kuitukierratys.fi


Yrityspakkaukset, esim. aaltopahvi: Paras ajantasainen tieto on paikkakuntasi ja kiinteistösi jätehuoltoyhtiöillä.

Kunnalliset jätelaitokset, Suomen Kiertovoima ry www.kivo.fi
Yksityiset ympäristöyritykset, Ympäristöteollisuus ja -palvelut YTP ry www.ytp.liitto.fi

TIEDOTE 12.3.2020: Keräyskuitujen markkinatilanne maailmalla ja vaikutus Suomeen

Maailmankeräyspaperimarkkinat ovat uusjaossa - eurooppalaisissa varastoissa seisoo miljoonia tonneja kierrätyskuituja, joiden teolliseen hyödyntämiseen on luvassa lisäkapasiteettia vasta vuosien päästä. Keräyspaperilla tarkoitetaan monenlaisia keräyslajeja sanomalehtipaperista pahviin ja kartonkiin. Globaalissa keräyspaperikaupassa ruskea pahvi on volyymiltaan jakeista suurin. Kiinan osuus maailman keräyspaperivirroista on ollut 50 prosenttia. Vienti Kiinaan on hankaloitunut asteittain vuodesta 2017, jolloin maa lakkasi ostamasta sekalaista keräyspaperia Euroopasta ja Yhdysvalloista. Seuraavana vuonna Kiinassa astui voimaan määräys, jonka mukaan keräysmateriaalissa sai olla epäpuhtauksia enintään puoli prosenttia.

Vuonna 2018 Kiina ilmoitti, että keräyspaperin tuonti kiellettäisiin kokonaan 2020 alkuun mennessä, mutta tämä ei toteutunut. Takarajaa on siirretty kahdella vuodella eteenpäin. Alalla uskotaan, että Kiina sulkee rajansa
ulkomaiselta keräyspaperilta mutta vielä maan paperi- ja kartonkiteollisuus ei tule toimeen ilman tuontimateriaalia. Kiina on viime vuosina kiristänyt ympäristötavoitteitaan eikä se halua jatkaa riippuvuuttaan tuontiraaka-aineesta
vaan pyrkii kehittämään omia talteenottojärjestelmiään. Lisäksi Kiina on ryhtynyt prosessoimaan keräyspaperia kierrätysmassaksi maan rajojen ulkopuolella ja tuomaan sitä maahan pidemmälle jalostettuna.

Euroopasta vietiin 2017 Kiinaan 8,5 miljoonaa tonnia keräyspaperia, 2018 enää 2,8 miljoonaa – pudotusta oli noin
65 prosenttia. Yhdysvallat on toistaiseksi pitänyt pintansa vähän Eurooppaa paremmin, koska amerikkalaisessa
kuitupakkauksessa on enemmän uusiokuitua kuin eurooppalaisessa. Keräyspaperi, jota Kiina ei enää osta, jää joko Amerikkaan tai Eurooppaan ja ylitarjontatilanne jatkuu pitkään. Vuonna 2017 eurooppalainen keräyspaperikauppa oli vielä tasapainossa talteenoton, käytön ja viennin yhteisvaikutuksesta. Vuonna 2018 Euroopan markkinoille jäi lähes
3,8 miljoonaa tonnia ylimääräistä materiaalia, 2019 melkein 4 miljoonaa tonnia.

Keräyspaperin hinnat romahtivat vuoden 2019 aikana; PIX-keskihintaindeksi on keräyspahvin osalta vajonnut vuoden 2017 lähes 130:sta noin 60:een marraskuussa 2019. Maaliskuussa 2020 PIX-indeksi on edelleen laskenut noin 30 euroon / tonni. Keräyspaperi, jota Kiina ei enää osta, jää joko Amerikkaan tai Eurooppaan ja ylitarjontatilanne jatkuu pitkään.

Kiina-ilmiön mainingit yltävät myös Suomeen, joka on osa Euroopan markkinoita. Tehtaiden omistuspohjan kansainvälistyessä myös raaka-aineiden osto ja ohjaus on kansainvälistä. Keräyspaperia ja -pahvia käyttäviä teollisuuslaitoksia odotetaan valmistuvan lisää lähivuosina, vuosina 2020-2022 Eurooppaan arvioidaan tulevan
lähes 4 miljoonaa tonnia lisäkapasiteettia pakkausmateriaalien valmistukseen. Kierrätyskuituja kuitenkin kertyy joka
päivä, niille on tehtävä jotain jo ennen uusien investointien valmistumista.

Tilanne alkuvuodesta 2020

Kuiduista on edelleen ylitarjontaa Euroopan markkinalla. Hinnat ovat laskeneet ja PIX OCC -indeksi
(laji 1.04, 70 % aaltopahvia, sisältää rahdin) on painunut alle 30 e/tn. Tämän ja ylimääräisten käsittely-, kuljetus- ja
varastointikustannusten vuoksi sekä aaltopahvi- että kartonkihyvitykset ovat laskeneet käytännössä nollaan ja laskevat edelleen negatiivisiksi. Tässä vaiheessa on ennustettavissa kierrätysmaksujen nostopaineita vuodelle 2021.

Lähiajan näkymät ovat synkät: hinnat pysyvät alhaalla, epätasapaino keräyksen ja käytön välillä jatkuu, Kiina jatkaa vastaanottorajoituksia edelleen ja pyrkii omavaraisuuteen sekä jalostamaan kierrätyskuituja niiden alkulähteellä.

Tammikuun alussa alkoivat kotimaan markkinat hiljakseen vetää, mutta lakkojen takia kierrätysoperaattoreiden varastot ja varastotilan tarve ovat kasvaneet. Aaltopahvi kestää varastointia paremmin kuin kotitalouksien kartonki, jota on jouduttu toimittamaan myös energiahyödyntämiseen. Lisäksi Korona-virus aiheuttaa konttipulaa ja vaikeuttaa vientiä. Tässä tilanteessa on tärkeää, että ympäristölupien alaisten kuitupakkausjätettä varastoivien toimijoiden valvonnassa ymmärretään yllä mainituista syistä johtuva tilapäinen varastotasojen kasvu.

Lisätiedot: Suomen Kuitukierrätys Oy / juha-pekka.salmi@kuitukierratys.fi

Meddelande på svenska
Press Release in English

Kierrätyksen sankaritŠ -tehtäväkirja

Kierrätyksen sankaritŠ -tehtäväkirja tarjoaa monipuolisen kattauksen hauskaa ja opettavaista lajitteluun, kierrättämiseen ja materiaalien jatkojalostukseen liittyvää puuhaa kolmas- ja neljäsluokkalaisille.

Sympaattisten kierrätyshahmojen ympärille rakennetussa kokonaisuudessa on eri tasoisia sana-arvoituksia, laskutehtäviä, visoja, pelejä, labyrinttejä, ristikkoja sekä askartelua ja muuta luovaa tekemistä. Kannustavan ja positiivisesti kierrätykseen suhtautuvan tehtäväkirjan kehitystyöhön on osallistunut sekä opettajia että oppilaita.

Tehtäväkirjan on kuvittanut lastenkirjailija Antti Nikunen. Toteutuksesta vastaa A-lehtien Sisältöstudio. Kierrätyksen sankaritŠ-tehtäväkirjan tarjoaa teille Tuottajayhteisöjen neuvottelukunta. Sivuilta www.tuottajayhteiso.fi löytyvät ladattavat ja tulostettavat pdf-versiot sekä suomen että ruotsin kielisinä.