Tiedote 3.10.2022: Suomen Kuitukierrätys Oy on sulautunut Suomen Pakkaustuottajat Oy:öön

Suomen Kuitukierrätys Oy (SUK) on sulautunut 30.9.2022 Suomen Pakkaustuottajat Oy:öön (SPT), joka jatkaa toimintaamme. SPT on ensimmäinen uudistuneen jätelain mukainen monimateriaali-tuottajayhteisö.

Lue lisää SPT:n tiedotteesta.


Aaltopahvi-, kartonki-, paperi- ja nestekartonkipakkaukset sekä teollisuuden kuitupakkaukset ovat uusiutuvasta puukuidusta valmistettuja kaupan ja teollisuuden pakkauksia sekä kuluttajapakkauksia.

Kuitupakkaukset suojaavat tuotteita ja ehkäisevät siten jätteen syntyä. Ne ovat käytön jälkeenkin haluttua, kierrätettävää raaka-ainetta, josta valmistetaan mm. hylsykartonkia, laminaatti- ja muita erikoispapereita ja kartonkeja sekä kartonkipakkauksia. Kuitupakkauksista käytetään myös nimitystä paperi- ja kartonkipakkaukset.

KIERRÄTYSMAKSUT MAHDOLLISTAVAT KIERRÄTYKSEN

Kuitupakkausten kierrätys rahoitetaan niitä käyttävien pakkaajien ja pakattujen tuotteiden maahantuojien maksamilla kierrätysmaksuilla. Suomen Pakkauskierrätys RINKI perii ja tilittää maksut lyhentämättömänä tuottajayhteisölle. Suomen Kuitukierrätys Oy:n hallitus vahvistaa kierrätysmaksut vuosittain.

EU:n kiertotalouspaketti tiukentaa asteittain myös kuitupakkausten kierrätystavoitetta. Uuden direktiivin mukaan kierrätystavoite on

• nykyisin 60 % ja valtioneuvoston asetuksessa 80 % (2020)
• vuoteen 2025 mennessä 75 %
• vuoteen 2030 mennessä 85 %

KUITUPAKKAUSTEN KERÄYS SUOMESSA

Kotitalouksien kuitupakkauksille (paperi- ja kartonkipakkauksille) ovat tuottajat järjestäneet lähes 1900 pisteen RINKI-ekopisteverkoston. Elinkeinoelämän ja kuntien keräämää kuitupakkausjätettä vastaanottaa valtakunnallinen terminaaliverkosto.

KUITUPAKKAUSTASE 2021

Kuitupakkausten kierrätysaste uuden laskentatavan mukaan Suomessa on 125 %.
Laskettaessa mukaan arvio tilastojen ulkopuolisista markkinoille saatetuista pakkauksista
on kierrätysaste noin 95 %.

Lisätiedot: eija.jokela@suomenpakkaustuottajat.fi

Pakkausjätetilastot


SUOMEN KUITUKIERRÄTYS OY

Suomen Kuitukierrätys Oy (SUK) on tuottajayhteisö, joka pitää huolen kuitupakkausten kierrätystavoitteiden täyttymisestä, luotettavasta tilastoinnista ja raportoinnista sekä selkeästä ja hyödyllisestä viestinnästä edustamiensa tuottajien puolesta. Tuottajavastuun siirtosopimuksen tehneet pakkausalan rekisteröityneet yritykset on listattu Pakkauskierrätys RINKI Oy:n sivuille.

Suomen Kuitukierrätys Oy:n osakkaat

Arla Oy
Corenso United Ltd
Oy Karl Fazer Ab
Huhtamäki Foodservice Nordic Oy
Päivittäistavarakauppa PTY ry
Raisio Group
RaSi ry
Sonoco-Alcore Oy
Stora Enso Oyj
Tetra Pak Oy
Valio Oy

Ajankohtaista


Tiedote 30.9.2022: Suomen Kuitukierrätys on sulautunut Suomen Pakkaustuottajiin

Suomen Kuitukierrätys Oy (SUK) on sulautunut 30.9.2022 Suomen Pakkaustuottajat Oy:öön (SPT). SPT on ensimmäinen uudistuneen jätelain mukainen monimateriaali-tuottajayhteisö. Pirkanmaan ELY-keskus on hyväksynyt SPT:n tuottajarekisteriin ja yhtiö on aloittanut toimintansa kaikki pakkausmateriaalit kattavana tuottajayhteisönä. Aiemmin muovilla, metallilla, kuidulla, lasilla ja puulla oli kullakin oma tuottajayhteisönsä. Suomen Pakkauskierrätys RINKI Oy huolehtii SPT:n kumppanina ekopisteverkostosta, lasin kierrätyksestä, pakkausraportoinnista, asiakaspalvelusta, laskutuksesta, viestinnästä ja yhteydenpidosta tuottajavastuullisten yritysten kanssa.

Myös tuottajayhteisöt Mepak-Kierrätys Oy (Mepak), Puupakkausten Kierrätys PPK Oy (PPK) ovat fuusioituneet Suomen Pakkaustuottajiin 30.9.2022. Lisäksi SPT jatkaa Suomen Keräyslasiyhdistys ry:n (SKY) toimintoja. Muutoksen taustalla on heinäkuussa 2021 voimaan astunut jätelain uudistus, jonka mukaan pakkausten tuottajayhteisön on katettava kaikki pakkausmateriaalit. Muovipakkausten talteenoton ja kierrätyksen järjestäminen on ollut yksi SPT:n uusia tehtäviä ja syksyn aikana on tehty paljon, jotta verkosto on valmiina määräaikaan mennessä.

Pakkausten tuottajavastuu on yrityksille lakisääteinen velvoite. Tuottajavastuullisia ovat yritykset, jotka pakkaavat Suomessa tai maahantuovat pakattuja tuotteita, sekä ulkomaiset yritykset, jotka myyvät tuotteitaan Suomeen etäkaupalla. Tuottajayhteisön tehtävä on huolehtia siihen liittyneiden tuottajavastuullisten yritysten tuottajavastuuvelvoitteista.

https://suomenpakkaustuottajat.fi/suomen-pakkaustuottajat-oylle-tuottajayhteisostatus-koko-pakkausten-arvoketju-mukana/

Suomen Kuitukierrätys Oy:n henkilöstö on siirtynyt Suomen Pakkaustuottajat Oy:n palvelukseen. Tavoitat meidät sähköpostiosoitteista etunimi.sukunimi@suomenpakkaustuottajat.fi. Puhelinnumerot säilyvät ennallaan.

Tiedote 3.10.2022: Suomen Pakkaustuottajat Oy:lle tuottajayhteisöstatus - koko pakkausten arvoketju mukana

Suomen Pakkaustuottajat Oy (SPT) on ensimmäinen uudistuneen jätelain mukainen monimateriaalituottajayhteisö. Yhtiön tavoitteena on kehittää pakkausten kierrätystä entistä kustannustehokkaammaksi tuottajavastuullisten yritysten tarpeita ja toiveita kuunnellen.

Pirkanmaan ELY-keskus on hyväksynyt
Suomen Pakkaustuottajat (SPT) Oy:n tuottajarekisteriin ja yhtiö on aloittanut toimintansa kaikki pakkausmateriaalit kattavana tuottajayhteisönä. Aiemmin muovilla, metallilla, kuidulla, lasilla ja puulla oli kullakin oma tuottajayhteisönsä.

”Projekti meni suunnitellusti maaliin. Suomen Pakkaustuottajat Oy on maamme ensimmäinen uudistuneen jätelain mukainen monimateriaalituottajayhteisö”, iloitsee toimitusjohtaja Pekka Tommola.

Pakkausten tuottajavastuu on yrityksille lakisääteinen velvoite. Tuottajavastuullisia ovat yritykset, jotka pakkaavat Suomessa tai maahantuovat pakattuja tuotteita, sekä ulkomaiset yritykset, jotka myyvät tuotteitaan Suomeen etäkaupalla. Tuottajayhteisön tehtävä on huolehtia siihen liittyneiden tuottajavastuullisten yritysten tuottajavastuuvelvoitteista.

”Tuottajavastuullisen yrityksen etu on kaiken keskiössä. Haluamme kuunnella asiakkaitamme ja olla aktiivisesti mukana kehittämässä ennakkoluulottomasti innovatiivisia, entistä tehokkaampia ratkaisuja pakkausten kierrätykseen. Olemme myös aktiivisesti mukana kierrätyksen kehityshankkeissa”, kuvailee Tommola SPT:n toiminnan kulmakiviä.

Yksi työkalu tähän ovat SPT:n materiaalijaostot. Kullekin pakkausmateriaalille on oma jaostonsa, jonka
asiantuntijajäsenet edustavat monipuolisesti kyseisen materiaalin kierrätyksen koko arvoketjua ja pakkausratkaisuosaamista.

Suomen Pakkauskierrätys RINKI Oy huolehtii SPT:n kumppanina ekopisteverkostosta, lasin kierrätyksestä, pakkausraportoinnista, asiakaspalvelusta, laskutuksesta, viestinnästä ja yhteydenpidosta tuottajavastuullisten yritysten kanssa.

”Strateginen kumppanuutemme Ringin kanssa selkeyttää ja tehostaa yhteistyötämme entisestään. Huolehdimme yhdessä Ringin ja muiden kumppaneidemme kanssa siitä, että pakkausmateriaalikohtaiset kierrätystavoitteet täyttyvät kustannustehokkaasti ja vastuullisesti”, toteaa Tommola.

Yksi SPT:n vahvuuksia on henkilöstö, jolla on kymmenien vuosien kokemus tuottajavastuuasioista, kierrätyksestä ja
jätehuollosta. Materiaalikohtaisten tuottajayhteisöjen konkarit Jukka Ala-Viikari, Satu Estakari, Eija Jokela ja
Juha-Pekka Salmi ovat siirtyneet SPT:n palvelukseen. Muovinkierrätyksestä vastaa materiaalipäällikkö Sanna Peltola ja projektipäällikkönä jatkaa Anne Lojamo.

Muovipakkausten talteenoton ja kierrätyksen järjestäminen on ollut yksi SPT:n uusia tehtäviä ja syksyn aikana
on tehty paljon, jotta verkosto on valmiina määräaikaan mennessä. Ekopisteverkoston laajennus yhdessä Ringin kanssa etenee suunnitellusti ja kierrätysratkaisut ovat valmiina. SPT tekee aktiivista yhteistyötä kumppaneiden
ja alan eri toimijoiden kanssa tehokkaan kierrätysjärjestelmän rakentamiseksi.

Tuottajayhteisöt Mepak-Kierrätys Oy (Mepak), Puupakkausten Kierrätys PPK Oy (PPK) ja Suomen Kuitukierrätys Oy (SUK) ovat fuusioituneet Suomen Pakkaustuottajiin 30.9.2022. Lisäksi SPT jatkaa Suomen Keräyslasiyhdistyksen (SKY) toimintoja. Muutoksen taustalla on heinäkuussa 2021 voimaan astunut jätelain uudistus, jonka mukaan
pakkausten tuottajayhteisön on katettava kaikki pakkausmateriaalit.


Lue lisää: Suomen Pakkaustuottajat Oy:n
verkkosivusto www.suomenpakkaustuottajat.fi


Lisätietoja: Pekka Tommola, toimitusjohtaja
Suomen Pakkaustuottajat Oy
pekka.tommola@suomenpakkaustuottajat.fi
0400 315 841Suomen Pakkaustuottajat Oy vuonna 2021 perustettu voittoa tavoittelematon yhtiö, joka hoitaa siihen liittyneiden pakkaajien ja pakattujen tuotteiden maahantuojien lakisääteiset tuottajavastuuvelvoitteet. Yhtiö kehittää ja hoitaa pakkausten kierrätystä mahdollisimman tehokkaasti ja vastuullisesti.

Tiedote 16.9.2022: Tuottajavastuuiltapäivä 2022 -tilaisuuden ohjelma on julkaistu ja ilmoittautuminen alkanut

Tuottajavastuuiltapäivä 2022 -tapahtuman ohjelma on julkaistu ja ilmoittautuminen on alkanut.

Ilmoittautua voi aina 18.10.2022 asti. Tervetuloa Tampereelle kuulemaan monipuolisia puheenvuoroja tuottajavastuun arvosta, tapaamaan asiantuntijoita ja verkostoitumaan. Osallistua voi myös etänä.

Ohjelmaan ja ilmoittautumiseen tästä.

Tiedote 1.9.2022: SUP-tuote vai ei? Tarkista, kuuluuko pakkaus direktiivin soveltamisalaan

Kertakäyttömuovidirektiivin soveltamisalaan kuuluvat tuotteet ovat kokonaan tai osittain muovista valmistettuja ja kertakäyttöisiä. Monen tuotteen kohdalla on kuitenkin epäselvää, onko kyseessä SUP-tuote vai ei. Ringin SUP-tuotelistaus auttaa määrittämisessä.

Also available in English:

Lisätietoja SUP-direktiivistä ja sen tuomista velvoitteista tuottajavastuullisille yrityksille löytyy Ringin artikkelista
SUP-direktiivin kiellot ja merkintävaatimukset voimaan – Mitä tapahtuu seuraavaksi?

Lisätietoja SUP-direktiivistä ja sen soveltamisesta löytyy myös Ympäristöministeriön sivuilta.


Tiedote 19.8.2022: Tuottajavastuun huipputapahtuma Tuottajavastuuiltapäivä 2.11.2022 Tampere-talossa


Ohjelma ja ilmoittautuminen tulossa TYNK:n sivuille.

Tiedote 4.7.2022: Suomen Pakkaustuottajat Oy:n nimitysuutisia

Pekka Tommola Suomen Pakkaustuottajat Oy:n toimitusjohtajaksi

DI Pekka Tommola on nimitetty Suomen Pakkaustuottajat Oy:n toimitusjohtajaksi 1.8.2022 alkaen.
Tommola on työskennellyt aiemmin Stora Enson pakkaustuoteyksikön myynnistä vastaavana johtajana.
Hän on myös toiminut Suomen Pakkausyhdistyksen hallituksen jäsenenä vuodesta 2013 alkaen, joista kolme viimeistä vuotta puheenjohtajana.

”Olen todella iloinen, että Pekka Tommola siirtyy johtamaan ja viemään eteenpäin Suomen Pakkaustuottajien toimintaa. Yritys on isossa muutosvaiheessa ja Pekan vahva johtamiskokemus ja tuntemus pakkausalasta tukevat tavoitteiden saavuttamisessa”, Suomen Pakkaustuottajien hallituksen puheenjohtaja Heli Tammivuori kertoo.

”On hienoa päästä luotsaamaan yritystä, joka tekee merkityksellistä työtä tulevaisuuden hyväksi. Pakkausten kierrätykseen kohdistuu kasvavia odotuksia ja velvoitteita. Pakkausten tuottajien odotukset kierrätyksen vastuullisesta ja tehokkaasta hoitamisesta on tärkeä ottaa huomioon toimintaa kehitettäessä.
Uskon että toimialatuntemukseni ja vahva osaaminen asiakkuuksista auttavat toiminnan kehittämisessä yhdessä asiantuntijaorganisaation kanssa” Pekka Tommola sanoo.

Sanna Peltola muovinkierrätyksestä vastaavaksi materiaalipäälliköksi

1.8.2022 aloittaa tehtävässään myös Suomen Pakkaustuottajat Oy:n muovinkierrätyksestä vastaavaksi materiaalipäälliköksi nimitetty MMM Sanna Peltola. Lassila & Tikanojalla liiketoimintapäällikkönä toimineella
Peltolalla on yli kymmenen vuoden kokemus pakkausten tuottajavastuuasioista.


Lisätietoja: hallituksen
puheenjohtaja, Heli Tammivuori puh. 040 557 5667Suomen Pakkaustuottajat Oy vuonna 2021 perustettu voittoa tavoittelematon yhtiö, joka hoitaa siihen
liittyneiden pakkaajien ja pakattujen tuotteiden maahantuojien lakisääteiset tuottajavastuuvelvoitteet.
Yhtiön tarkoitus on kehittää ja hoitaa pakkausten kierrätystä mahdollisimman tehokkaasti ja vastuullisesti.

Tiedote 1.7.2022: Miten yrityksen on lajiteltava jätteensä?

Useimpien yritysten sekä julkisten hallinnon- ja palveluntuottajien on kerättävä 1.7.2022 alkaen erikseen toiminnassa syntyvä yhdyskuntajäte. Miten jätteet tulisi lajitella?

Jätteet on kerättävä erikseen, jos yrityksessä syntyy
• biojätettä vähintään 10 kg viikossa,
• muovipakkausjätettä 5 kg viikossa,
• paperi-, kartonki- ja pahvipakkausjätettä 5 kg viikossa,
• lasipakkausjätettä 2 kg viikossa ja
• metallijätettä 2 kg viikossa.

Myös muut jätteet on mahdollisuuksien mukaan kerättävä erikseen ja toimitettava kierrätykseen. Velvoite koskee yrityksiä taajamissa sekä palvelu-, matkailu- ja työpaikka-alueilla.

Heinäkuusta alkaen jätteiden lajittelu tarkentuu myös asuinkiinteistöillä sekä rakentamisessa, korjaamisessa ja purkamisessa.

Lisätietoa: https://ym.fi/jatteet/jatelaki

Tiedote 1.6.2022: Laskutusosoitteen muutos

Laskutusosoitteemme ovat päivittyneet. Päivitättehän asiakasrekisteriinne uudet laskutustietomme.

Toivomme, että lähetätte laskunne jatkossa ensisijaisesti verkkolaskuina. Verkkolaskujen
käsittely on sekä lähettäjälle että vastaanottajalle nopeampaa, luotettavampaa ja
edullisempaa kuin paperilaskujen käsittely.

Verkkolaskuosoitteemme ovat:
Operaattori Verkkolaskuosoite OVT-tunnus
Apix Messaging Oy
(003723327487)
003722429262 003722429262


Huomioittehan, että mikäli käytössänne on jokin seuraavista operaattoreista verkkolaskun
lähettämiseen: Danske Bank Oyj, Handelsbanken, Paikallisosuuspankit tai
Säästöpankit, tulee teidän käyttää Apixin verkkolaskuosoitteenamme seuraavaa osoitetta:
verkkolaskuosoite: 003723327487 ja operaattoritunnus: DABAFIHH.

Mikäli ette voi lähettää verkkolaskuja, pyydämme lähettämään laskut ostolaskujen skannauspalveluun.
Sähköpostiskannauksen osoite:
003722429262@procountor.apix.fi


Lähetettävä lasku tulee olla sähköpostin liitteenä PDF-tiedostona. Yhdellä sähköpostilla ja
sen liitteissä saa olla vain yksi lasku. Jos sähköposti sisältää laskun lisäksi muita
liitetiedostoja, lisätään ne laskun liitteiksi. Liitetiedostojen maksimikoko on 2 mb.
Lähetyksen jälkeen palvelusta tulee joko hyväksyntä- tai hylkäysilmoitus sähköpostilla
lähetysosoitteeseen 15 minuutin kuluessa lähetyksestä.

Paperilaskujen skannauksen osoite:
Suomen Kuitukierrätys Oy (Apix skannauspalvelu)
PL 16112
00021 LASKUTUS


Jotta skannauspalvelu voi kohdistaa laskunne, tulee tämä laskutusosoite tulostaa myös
itse laskuun, eikä pelkästään kirjekuoreen. Tähän laskutusosoitteeseen ei tule lähettää
muuta materiaalia kuin laskuja, eli esimerkiksi tiedotusten ja markkinointimateriaalin
postiosoite pysyy ennallaan.

Lataa tiedote tästä (pdf).

Tiedote 22.12.2021: Ainutlaatuinen yhteistyösopimus helpottaa suomalaisen lajitteluarkea

Kuntien, jätelaitosten ja pakkaustuottajien yhteistyö tuo pakkausjätteiden erilliskeräysastiat jo lähes kolmen miljoonan suomalaisen kotipihaan.

Suomen Kiertovoima ry, Suomen Kuntaliitto ry ja pakkausten tuottajayhteisöt ovat tänään allekirjoittaneet pakkausjätteen keräystä koskevan yhteistyösopimuksen. Pakkausten (kartonki, lasi, metalli ja muovi) keräys kaikista vähintään viiden asunnon taloyhtiöistä alkaa 1.7.2023.

Yhteistyön myötä entistä useampi suomalainen saa omalle kotipihalleen pakkausjätteiden keräysastiat. Vähintään viiden asunnon kiinteistöjä löytyy Suomesta yli 75 000. Kiinteistökohtaisen keräyksen piiriin tulee vajaat kolme miljoonaa asukasta.

”Kuntaliitto katsoo, että tällä ainutlaatuisella sopimuksella saadaan selkeytettyä kuntien roolia kiinteistökohtaisessa jätehuollossa. Sopimuksen työnjaon turvin kuntien jätelaitosten on mahdollista edistää kierrätystä ja tarjota asukkaille helppo, ns. yhden luukun kierrätettävien jätteiden kiinteistökohtainen palvelukokonaisuus”, sanoo Kuntaliiton varatoimitusjohtaja Timo Reina.

”Jätehuollon yhtenäisempi toteuttaminen, selkeämpi työnjako ja yhteistyö ovat entistä tärkeämpiä kiristyvien kierrätystavoitteiden saavuttamiseksi. Yhteistyösopimuksen aikaansaaminen ja siitä alkava käytännön työ on osoitus vastuutoimijatahojen yhteisestä näkemyksestä, miten pakkausjätteiden erilliskeräys on järkevintä toteuttaa”, sanoo Suomen Kiertovoima ry KIVOn toimitusjohtaja Riku Eksymä.

Muutoksen taustalla on kesällä 2021 voimaan astunut jätelain uudistus. Se laajentaa pakkausten tuottajavastuullisten yritysten velvoitteita kesästä 2023 alkaen. Jatkossa kierrätystavoitteiden saavuttamisen ja Rinki-ekopisteverkoston lisäksi pakkaustuottajien on vastattava myös osasta kotitalouksien kiinteistökeräyksen kustannuksista. Pakkausjätteiden keräyksen ja kierrätyksen lisäämisestä aiheutuvat kustannukset tuottajavastuullisille yrityksille kaksinkertaistuvat. Tällä hetkellä asuinkiinteistökeräyksen kuluista vastaavat kunnat, jotka laskuttavat kulut kotitalouksilta jätemaksuina.

“Tapa, jolla pakkaustuottajat ja kunnat kannustetaan yhteistyöhön pakkausjätteiden keräämisessä asuinkiinteistöiltä, on hyvää vastuunjakoa. Ratkaisu helpottaa nopeasti kiristyviin vaatimuksiin vastaamista”, kiittelee Suomen Kuitukierrätys Oy:n toimitusjohtaja Juha-Pekka Salmi, joka toimii myös Suomen Pakkaustuottajat Oy:n vt. toimitusjohtajana.

Yksityiset jätehuoltoyritykset puolestaan saavat lisää liiketoimintaa jäteastioiden tyhjentämisessä, kuljettamisessa ja kierrättämisessä.

Kunnat ja pakkaustuottajat ovat tehneet tiivistä yhteistyötä asukkaiden pakkausmateriaalien keräämiseksi jo aikaisemminkin. Kunnat ovat täydentäneet Rinki-ekopisteverkostoa sekä omilla ekopisteillään ja kiinteistökohtaisella keräyksellä. Metallipakkausten ja pienmetallin keräys on toteutettu samoihin astioihin.

Kunnat ovat myös antaneet asukkaille oman alueensa lajittelu- ja palveluneuvontaa myös pakkausmateriaalien osalta. Kunnat puolestaan ovat toimittaneet asukkailta keräämänsä pakkausmateriaalit tuottajien järjestämään kierrätykseen jo toukokuusta 2015. Näiden periaatteiden mukaiset toimintatavat, joita tuore jätelaki edellyttää, on kirjattu nyt sopimukseen.

Sopimuksen toteutumisen seuraamisesta tulee vastaamaan tehtävään nimetty ryhmä. Jopa 94% suomalaisista on jo sopimuksen piirissä.

LISÄTIEDOT

Suomen Kiertovoima KIVO ry: Riku Eksymä, toimitusjohtaja, p. 040 838 6643, riku.eksyma@kivo.fi

Kuntaliitto: Tuulia Innala, kuntatekniikan kehittämisen erityisasiantuntija, p. 040 572 2120, tuulia.innala@kuntaliitto.fi

Pakkaustuottajat: Pakkaustuottajat: Juha-Pekka Salmi, toimitusjohtaja, Suomen Kuitukierrätys Oy, p. 050 3296 211, juha-pekka.salmi@kuitukierratys.fi

Kuvan esikatselu
Kuvassa sopimuksen allekirjoitustilaisuudessa 22.12.2021:
J-P Salmi, Satu Estakari, Kaisa Halme (alarivi),
Timo Reina, Timo Hämäläinen (toinen rivi),
Katariina Pohjola, Heli Tammivuori, Mika Surakka (kolmas rivi),
Miira Riipinen, Tuulia Innala, Riku Eksymä, Juha-Heikki Tanskanen (ylärivi).

Tiedote 1.12.2021: Juha-Pekka Salmi valittiin Suomen Pakkaustuottajat Oy:n vt. toimitusjohtajaksi

Jätelain muutos edellyttää, että pakkausten tuottajayhteisö kattaa kaikki pakkausmateriaalit. Elokuussa 2021 perustettu Suomen Pakkaustuottajat Oy on yhtiö, johon nykyisten tuottajayhteisöjen toiminnot on tarkoitus yhdistää. SUK on päättänyt uuden tuottajayhteisön toimintaperiaatteista ja perustamismenettelystä kesällä 2021.

Yhtiön vt. toimitusjohtajaksi on valittu pitkän linjan tuottajavastuuammattilainen J-P Salmi. Hän aloitti tehtävässään joulukuun alussa.

– Olen varsin innostunut tästä roolista ja odotan, että pääsemme hyvässä yhteistyössä organisoimaan yhtiön toimintaa ja hakemaan tuottajayhteisöstatusta. Kyllä tätä voisi sanoa uran huipennukseksi, Salmi kuvailee.

Uuden tuottajayhteisön tehtävänä on varmistaa lakisääteisten tuottajavastuutoimintojen jatkuvuus sekä pakkauskohtaisten kierrätysmarkkinoiden tehokas ja vastuullinen kehittyminen. Perustamisvaiheen hallituksen muodostavat nykyisten tuottajayhteisöjen hallitusten puheenjohtajat Heli Tammivuori (pj.), Samu Hörkkä, Vesa Kärhä, Minna Liuksiala ja Kari Luoto.

Salmi jatkaa edelleen Suomen Kuitukierrätys Oy:n toimitusjohtajana, missä hän on ollut pakkausten tuottajavastuun näköalapaikalla jo pitkään. Sekä alan tekijöiden että toimintaympäristön tuntemus ovat hyödyksi lisääntyvän säätelyn aallokossa.

– Tuottajavastuukuviot ovat minulle tuttuja jo vuodesta 2006, ja tiedän, että tällä porukalla on hyvä edistää tätä projektia kohti maalia. Tuottajavastuulla on iso merkitys matkalla kierrätyksestä kiertotalouteen, Salmi linjaa.

Nykyiset pakkausmateriaalien tuottajayhteisöt jatkavat toimintaansa siihen saakka, kunnes Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on hyväksynyt SPT:n tuottajayhteisöksi ja siihen liittyvien tuottajayhteisöjen liiketoiminnot velvoitteineen ja vastuineen ovat siirtyneet uudelle yhtiölle.

Tiedote 11.10.2021: Suomeen uusi, kaikki pakkausmateriaalit kattava tuottajayhteisö

Heinäkuussa 2021 voimaan tullut uudistettu jätelaki edellyttää, että pakkausten tuottajayhteisö hoitaa kaikkien pakkausmateriaalien tuottajavastuun. Lakimuutosten johdosta pakkausten tuottajayhteisöt Mepak-Kierrätys Oy (”Mepak”), Puupakkausten Kierrätys PPK Oy (”PPK”), Suomen Keräyslasiyhdistys ry (”SKY”), Suomen Kuitukierrätys Oy (”SUK”) ja Suomen Uusiomuovi Oy (”SUM”) yhdistävät toimintonsa yhteen yhtiöön.

Suomen Pakkaustuottajat Oy (”SPT”) on rekisteröity kaupparekisterissä 3.9.2021. Yhtiön ovat perustaneet Elintarviketeollisuusliitto ry, Päivittäistavarakauppa ry, RaSi ry ja Väriteollisuus ry, jotka kaikki omistavat yhtä tai useampaa nykyistä tuottajayhteisöä. Perustamisvaiheen hallituksen muodostavat nykyisten tuottajayhteisöjen hallitusten puheenjohtajat Heli Tammivuori (pj.), Samu Hörkkä, Vesa Kärhä, Minna Liuksiala ja Kari Luoto.

Suomen Pakkaustuottajat Oy on voittoa tavoittelematon yhteisö, joka hoitaa siihen liittyneiden pakkaajien ja pakattujen tuotteiden maahantuojien lakisääteiset tuottajavastuuvelvoitteet (pois lukien juomapakkausten palautusjärjestelmään kuuluvat pakkaukset). Mepak, PPK, SKY, SUK ja SUM jatkavat toimintaansa siihen
saakka, kunnes Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on hyväksynyt SPT:n tuottajayhteisöksi ja nykyisten tuottajayhteisöjen liiketoiminnot velvoitteineen ja vastuineen ovat siirtyneet uudelle yhtiölle.

”Haluamme luoda mahdollisimman asiantuntevan ja tehokkaan tuottajayhteisön, jonka tavoitteena on pakkausten kustannustehokas ja vastuullinen kierrätys”, kommentoi Suomen Pakkaustuottajat Oy:n hallituksen puheenjohtaja Heli Tammivuori.

Suomen Pakkaustuottajat Oy toimii alusta alkaen avoimesti ja käy yhdessä tuottajayhteisöjen kanssa vuoropuhelua eri viranomaisten ja muiden sidosryhmien kanssa. Keskustelut Pirkanmaan ELY-keskuksen kanssa tuottajayhteisö-statuksen hakuprosessista on aloitettu. Tuottajayhteisöjen yhdistyminen tapahtuu sen jälkeen, kun SPT on hyväksytty tuottajayhteisöksi. Yhdistymisen aikataulut täsmentyvät prosessin kuluessa.

Tuottajavastuullisille yrityksille tuottajayhteisöjen yhdistymisprosessi ei aiheuta muutoksia. Suomen
Pakkauskierrätys RINKI Oy hoitaa edelleen tuottajayhteisöjen puolesta muun muassa asiakaspalvelua, viestintää, pakkaustietojen keräystä ja tilastointia sekä ylläpitää Rinki-ekopisteverkostoa.

--------------------------------------------------------------

Lisätietoja:
Heli Tammivuori
heli.tammivuori@etl.fi

Tiedote 13.9.2021: Kierrätyksen Sankarit© - uusi interaktiivinen sivusto opettaa kierrätystaitoja

Kierrätyksen sankarit sisältää alakoululaisille sopivia jätteiden lajitteluun, kierrätyksen ja materiaalien jatkojalostukseen liittyviä tehtäviä. Niissä opetellaan muovi-, kartonki-, juoma-, lasi- ja puupakkausten sekä paperin, metallin, sähkölaitteiden, paristojen ja pienakkujen sekä autojen ja renkaiden kierrätysasioita.

Kategorioita on viisi: koti, keräyspiste, kauppa, kaupunki ja luonto. Jokaisessa kategoriassa on sekä tietoa ja lajitteluohjeita että erilaisia konkreettisia pelejä ja visoja. Ensin kannattaa lukea Opi uutta -sivut ja edetä sitten konkreettisiin tehtäviin.

Sivustoa voi pelata missä tahansa järjestyksessä, ja jokaisesta suorituksesta pelaaja saa tähtiä sen mukaan, miten hyvin on onnistunut vastaamaan tehtävään.

Sivustolle ei tarvitse rekisteröityä, ja tehtäviä voi tehdä millä tahansa päätelaitteella. Pelin tiedot tallentuvat selaimen välimuistiin eli jos pelejä pelaa myöhemmin samalla laitteella, edistyminen on tallessa välimuistissa.

Sivusto on toteutettu Kierrätyksen sankarit -tehtäväkirjan pohjalta. Kuulemme mielellämme käyttäjäkokemuksia ja jatkokehitysideoita. Anna meille palautetta TÄSTÄ sähköpostiin info@kierratyksensankarit.fi.


Tiedote 1.6.2021: Kierrätyksen Sankarit© -tehtäväkirjasarja täydentyy

Kierrätyksen sankarit© -tehtäväkirja on saanut suomen- ja ruotsinkielisten versioiden lisäksi englanninkielisen version. Lataa tehtäväkirjat tästä ja tulosta vaikka sivu kerrallaan - sukella pakkausten kierrätyksen maailmaan yhdessä muiden Kierrätyksen Sankareiden kanssa.

Klikkaa tästä kirjoittaaksesi tekstiä
Klikkaa tästä kirjoittaaksesi tekstiä
Klikkaa tästä kirjoittaaksesi tekstiä

Tiedote 1.6.2021: Ilmat pihalle -kehityshanke alkaa

– Tyyli on vapaa, kunhan muistat litistää

Suomen Kuitukierrätys Oy:n kehityshanke 2021

Taustaa

SUK:n kustannuksista yli 90 % syntyy kuluttajapakkausten keräyksestä. Kuluttajan toiminnalla kotona, kiinteistöllä
ja keräyspisteellä on suuri merkitys. Keräysastioissa on paljon ilmaa, koska pakkauksia jätetään litistämättä. Lisäksi isot ekopisteastiat täyttyvät valtaosin täyttöaukolta eli astian etureunasta ja takaosa astiasta on lähes
tyhjä. Litistämällä kaikki kartonkipakkaukset entistä paremmin ja mahdollisesti myös keräysastioita kehittämällä voidaan tehostaa keräystä siten, että sekä ympäristö että kukkaro kiittävät.

Kiinteistökeräys

Kiinteistöillä tyypillisesti käytettyjä keräysvälineitä ovat 660 l astiat ja syväkeräysastiat. Erityisesti
syväkeräysastiaan on helppo pudottaa isojakin pakkauksia litistämättöminä. Keräysastioiden tyhjennyspaino on keskimäärin 15 kg, kun potentiaali litistämällä kaikki pakkaukset voisi olla jopa kaksinkertainen. Tämä
tarkoittaisi puolet vähemmän tyhjennyksiä, kustannuksia ja päästöjä.

Lisäämällä pakkausten litistämistä ja kasvattamalla tyhjennyspainoa esimerkiksi vain 20 %:lla saadaan keräysastiaan
mahtumaan 120 maitotölkkiä tai 20 tyypillistä aaltopahvilaatikkoa litistettynä enemmän tyhjennyskertaa kohden.

Litistämisellä on suuri merkitys myös kiinteistöjen roskakatosten siisteydelle: kaikki pakkaukset mahtuvat astiaan litistettyinä paremmin, eikä astian ulkopuolelle kerry litistämättömien pakkausten kasoja.
Enemmän pakkauksia keräysastiassa tyhjennyskertaa kohden tarkoittaa myös vähemmän tyhjennyksiä, vähemmän kuljettamista, vähemmän polttoaineen kulutusta ja vähemmän päästöjä.

Esimerkki: kiinteistöjen keskimääräinen kartonkikertymä on noin 1 000 kg vuodessa. Lisäämällä litistämistä siten, että tyhjennyspaino kasvaa 20 %, vähenee tyhjennyskertojen määrä 66 kerrasta 52 kertaan. Tämä tarkoittaa kiinteistöillä yli 600 000 kg vähemmän CO2₂-päästöjä vastaten 4,3 miljoonaa kilometriä autoilua (107 kertaa maapallon ympäri) tai 120 342 sähkösaunan lämmityskertaa (2 314 henkilön saunomiset kerran viikossa
vuoden ajan) tai 55 suomalaisen vuotuisia CO₂-päästöjä.

Ekopistekeräys

Ekopisteillä kartonkia kerätään 7 m³ kontteihin, joissa on täyttöaukot etureunassa. Litistämällä pakkaukset saavutettaisiin merkittäviä ympäristöhyötyjä liikenteen määrän vähentyessä. Jos litistämällä saataisiin 20 % lisää painoa keräysastiaan, tarkoittaisi se esimerkiksi 560 maitotölkkiä tai 100 tyypillistä aaltopahvilaatikkoa enemmän yhtä tyhjennyskertaa kohden.

Litistämisellä on merkittävä vaikutus myös ekopisteiden siisteyteen, koska ilman pakkausten litistämistä keräysastiat ehtivät täyttyä nopeammin ennen seuraavaa tyhjennystä.

Lähteet: Suomen ympäristökeskus > Y-HIILARI
Hiilijalanjälki -työkalu (syke.fi)
ja Keskivertosuomalaisen hiilijalanjälki - Sitra ja CO2-muunnin - OpenCO2.net

Kehityshankkeen tavoite

Tavoitteena on selvittää, millä tavoin on mahdollista opastaa ja motivoida meitä kuluttajia paremmin litistämään kartonkipakkaukset ja täyttämään keräysastiat tehokkaammin sekä ideoida tehokkaampia keräysvälineitä.

Kehityshankkeen toteutus

1.vaihe: Somekampanja ja ideakilpailu

Viestitään litistämisen tärkeydestä ja hyödyistä ·

Kerätään kuluttajilta ideoita ja motivointikeinoja kartonkipakkausten
litistämiseksi ja tehokkaaksi keräämiseksi.

Hashtagit: #IlmatPihalle #Litistä #MuistaLitistää #KartonkiKiertää

Somekanavat: Twitter, Instagram, Facebook, TikTok

Landing page: www.kuitukierratys.fi/ilmatpihalle

2. vaihe: Pilotti Oulun seudun taloyhtiöissä

Toteutetaan ideakilpailun pohjalta kolme konkreettista pilottia, joissa kärki-ideat jalkautetaan 10 Oulun seudun taloyhtiöön, joiden asukkaita opastetaan litistämistä eri keinoin. Opastuksen ja ideoiden konkretisoitumista
käytännöiksi seurataan punnitsemalla kartongin keräysastiat pilotin seurantajakson aikana.

Seurannasta taloyhtiöissä vastaa Wastebook Oy ja Suomen Kuitukierrätys Oy. Keräysastioiden
täyttöastetta ja tyhjennysväliä seurataan astioihin asennetuilla Jaete-antureilla.

3. vaihe: Osallistujien haastattelut

Lopuksi syksyllä 2021 haastatellaan pilottiin osallistuneiden taloyhtiöiden asukkaita heidän kokemuksistaan sekä laaditaan raportti ja jatkotoimenpidesuositukset konkreettisten litistämisohjeiden laadintaan.

Aikataulu

Hanke alkaa 1.6.2021 somekampanjalla, joka jatkuu heinäkuun loppuun asti. Oulun seudulta valituissa taloyhtiöissä aloitetaan lähtötason mittaus jo toukokuussa ja seuranta päättyy lokakuussa.


Paperi- ja kartonkipakkaukset

Paperi- ja kartonkipakkaukset ovat paperi-, kartonki-, nestekartonki- ja aaltopahvipakkauksia, joita kuullaan myös nimitettävän kuitupakkauksiksi. Kerätään kuluttajilta nimellä ”Kartonki”.

Paperi- ja kartonkipakkausten lajitteluohje

Kartonkikeräykseen saa laittaa tyhjät, puhtaat, kuivat, litistetyt ja sisäkkäin pakatut paperi- ja kartonkipakkaukset, joita ovat esimerkiksi

  • aaltopahvilaatikot, esimerkiksi verkkokaupan pakkaukset ja elintarviketoimitusten laatikot ovat isoja ja vievät paljon tilaa, ellei niitä litistetä. Niitit, tarrat ja teipit saa jättää pakkaukseen
  • kartonkitölkit, esim. maito- ja mehutölkit – muovikorkit muovipakkausten keräykseen. Litistä tölkit tiiviisti sisäkkäin
  • paperipussit ja -kassit voi pakata täyteen pieniä kartonkipakkauksia ja esimerkiksi talous- ja wc-paperirullien hylsyjä
  • juomien pahviset monipakkaukset, esim. sixpackit ja salkut voidaan litistää tai pakata täyteen muita kartonkipakkauksia

Katso tarkemmat lajitteluohjeet täältä: KULUTTAJILLE | Kuitukierrätys (kuitukierratys.fi)


Suomen Kuitukierrätys Oy (SUK) on jätelain mukainen Pirkanmaan ELY-keskuksen hyväksymä tuottajayhteisö, joka vastaa paperi- ja kartonkipakkausten käytön jälkeisen jätehuollon järjestämisestä.


Lisätietoja kehityshankkeesta

Suomen Kuitukierrätys Oy
toimitusjohtaja Juha-Pekka Salmi, juha-pekka.salmi@kuitukierratys.fi
kehityspäällikkö Eija Jokela, eija.jokela@kuitukierratys.fi

Tiedote 28.4.2021: Kysymyksiä ja vastauksia SUP-direktiivistä

SUP-direktiivi eli kertakäyttöisiä muovituotteita koskeva direktiivi ei ole sellaisenaan suoraan voimassa Suomessa. Jotta direktiivin vaatimukset tulevat voimaan, niistä on säädettävä erikseen kansallisesti. Ympäristöministeriö valmistelee parhaillaan SUP-direktiiviin liittyvää kansallista lainsäädäntöä. Kansallisesti asiasta säädetään jätelailla ja sen nojalla annettavalla asetuksella.

Suomen Pakkausyhdistys on koonnut sivuilleen tietoa SUP-direktiivistä

SUP-direktiivin hankesivu ympäristöministeriön sivuilla


TUKES neuvoo tuotekieltoihin ja merkintävaatimuksiin liittyvissä asioissa

TIEDOTE 28.4.2020: Jätelakiehdotus lausunnoille


Ympäristöministeriö pyytää lausuntoa luonnoksesta hallituksen esitykseksi jätelain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta. Lausuntoaika 28.4. - 2.6.2020

Tausta

Esityksellä pantaisiin täytäntöön EU:ssa hyväksytyt uudet jätealan säädökset sekä tiettyjen muovituotteiden ympäristövaikutuksen vähentämisestä annettuun SUP-direktiiviin sisältyvät tuotekiellot ja merkintävaatimukset. Lisäksi esityksellä toteutetaan Sanna Marinin hallituksen ohjelman strategiseen kokonaisuuteen ”Hiilineutraali ja luonnon monimuotoisuuden turvaava Suomi” sisältyviä kirjauksia, joilla lisätään jätteen kierrätystä ja siten vahvistetaan Suomen roolia kiertotalouden edelläkävijänä.

EU:ssa hyväksytty ns. jätesäädöspaketti sisältää neljä jätealan direktiiviä, joilla muutetaan kuutta jätealan direktiiviä: jätedirektiiviä, pakkausjätedirektiiviä, kaatopaikkadirektiiviä, romuajoneuvodirektiiviä, paristo- ja akkudirektiiviä sekä sähkö- ja elektroniikkalaiteromudirektiiviä. Direktiivimuutokset on pantava täytäntöön jäsenvaltioiden kansallisessa lainsäädännössä 5.7.2020 mennessä. SUP-direktiiviin sisältyviä tuotekieltoja ja merkintävaatimuksia on sovellettava 3.7.2021 alkaen.

Esitykseen sisältyvät myös ehdotukset pysyvistä orgaanisista yhdisteistä annettua POP-asetusta täydentäviksi säännöksiksi sekä aluskierrätysasetusta täydentävien jätelain säännösten muuttamisesta. Lisäksi esitetään joitakin kansallisiin jätelainsäädännön kehittämistarpeisiin perustuvia ehdotuksia, esimerkiksi jätteiden kuljettajien ja välittäjien hyväksymismenettelyjä ja rangaistuksia koskevien säännösten muuttamiseksi.

Luonnoksessa hallituksen esitykseksi ehdotetaan muutettavaksi jätelakia sekä ympäristönsuojelulakia, kemikaalilakia, rikoslakia sekä lakia rikesakkorikkomuksista.

Lakiehdotus, perustelut ja asetusmuutokset.

TIEDOTE 23.3.2020: Kuitupakkausten keräys ja kierrätys koronaviruksen aiheuttaman tautiepidemian aikana

Jätehuolto on osa toimivaa yhteiskuntaa ja se on yhteiskunnan kannalta kriittinen toimiala. Yhteiskunnan toimivuuden kannalta keskeisimpiä jätehuollon ammattiryhmiä ovat jätteiden kuljetuksen ja käsittelyn työntekijät, ajojärjestelijät ja työnjohtajat sekä näihin toimintoihin liittyvät välittömät tukitoimet ja käsittelylaitosten tuotantovastaavat.

Koronavirustartunnan saaminen jätteiden välityksellä on epätodennäköistä. Tämän hetken tiedon mukaan tilanne ei aiheuta muutoksia kotitalouksien nykyisiin lajittelukäytäntöihin. Ympäristöministeriö sekä sosiaali- ja terveysministeriö ovat antaneet suositukset jätehuollon toimijoille sujuvan ja turvallisen jätehuollon turvaamiseksi poikkeusoloissa. Jätehuollon toimintavarmuutta voi vaarantaa jätteen kuljettajien ja käsittelylaitosten henkilökunnan mahdollinen samanaikainen sairastuminen tai karanteeniin joutuminen, mikä on kuitenkin epätodennäköistä. Kunnallisia ja yksityisiä jätehuoltotoimijoita on kehotettu varmistamaan häiriötilannesuunnitelmiensa ajantasaisuus ja voimavaransa jätehuollon kriittisten tehtävien hoitamiseksi.

Epidemian laajetessa voidaan joutua antamaan ohjeita ja määräyksiä jätehuoltotoimien priorisoinnista ja jätteiden keräyksestä. Jätehuollon toimijoille on annettu myös suositukset turvalliseen työskentelyyn jätteen kuljetuksessa ja käsittelyssä.


Jätehuollon varautuminen koronaviruksen aiheuttamassa tautiepidemiassa. 19.3.2020 (pdf)


SUOMEN KUITUKIERRÄTYS OY:N TOIMINTA

Suomen Kuitukierrätys Oy:n (SUK) hallinto

Toistaiseksi hallinnossa ja toiminnassa ei ole muutoksia, toimimme tarvittaessa toistemme varahenkilöinä. Työskentelemme etänä, kaikki tapaamiset järjestetään toistaiseksi etäkokouksina. Seuraamme viranomaisen suosituksia ja ohjeita sekä yhteistyökumppaneiden tilannetta ja tiedotteita. Yhteydenotot ja kyselyt mieluiten sähköpostilla.

Toimitusjohtaja J-P Salmi juha-pekka.salmi@kuitukierratys.fi
Kehityspäällikkö, Tiedotus Eija Jokela eija.jokela@kuitukierratys.fi
Taloushallinto Mika Sahlstedt tilitoimisto@sahlstedt.fi
Hallituksen puheenjohtaja Kari Luoto kari.luoto@pty.fi
Hallituksen varapj. Janne Sahlstein janne.sahlstein@valio.fi


Rinki-ekopisteet

Pakkauskeräys jatkuu tällä hetkellä normaalisti. Tärkeää: Mikäli ekopisteellä on täyttä, ei pakkausjätteitä saa jättää maahan. Näin estetään niiden leviäminen ympäristöön. Yhteydenotot:

Maksuton asiakaspalvelu, puh. 0800 133 888 (arkisin 7-21, la 9-18)
Sähköposti asiakaspalvelu@rinkiin.fi
Palautteet verkossa www.rinkiin.fi/ekopistepalaute


Kiinteistö- ja yrityskeräys

Pakkauskeräys pyritään pitämään normaalina. Paras ajantasainen tieto on paikkakuntasi ja kiinteistösi jätehuoltoyhtiöillä.

Kunnalliset jätelaitokset, Suomen Kiertovoima ry www.kivo.fi
Yksityiset ympäristöyritykset, Ympäristöteollisuus ja -palvelut YTP ry www.ytp.liitto.fi


Kuitupakkausjätteen vastaanottoterminaalit

Vastaanotto pyritään pitämään normaalina, varastotaso on jo aiemmin kasvanut huonon kierrätysmarkkinatilanteen takia.

Kuluttajapakkaukset (kartonki): SUK:n vastaanottokumppaneita ovat
Encore Ympäristöpalvelut Oy, Lassila & Tikanoja Oyj, Remeo Oy ja Suomen Paalauskeskus Oy.
Yhteydenotot:

Toimitusjohtaja J-P Salmi juha-pekka.salmi@kuitukierratys.fi
Kehityspäällikkö, Tiedotus Eija Jokela eija.jokela@kuitukierratys.fi


Yrityspakkaukset, esim. aaltopahvi: Paras ajantasainen tieto on paikkakuntasi ja kiinteistösi jätehuoltoyhtiöillä.

Kunnalliset jätelaitokset, Suomen Kiertovoima ry www.kivo.fi
Yksityiset ympäristöyritykset, Ympäristöteollisuus ja -palvelut YTP ry www.ytp.liitto.fi

TIEDOTE 12.3.2020: Keräyskuitujen markkinatilanne maailmalla ja vaikutus Suomeen

Maailmankeräyspaperimarkkinat ovat uusjaossa - eurooppalaisissa varastoissa seisoo miljoonia tonneja kierrätyskuituja, joiden teolliseen hyödyntämiseen on luvassa lisäkapasiteettia vasta vuosien päästä. Keräyspaperilla tarkoitetaan monenlaisia keräyslajeja sanomalehtipaperista pahviin ja kartonkiin. Globaalissa keräyspaperikaupassa ruskea pahvi on volyymiltaan jakeista suurin. Kiinan osuus maailman keräyspaperivirroista on ollut 50 prosenttia. Vienti Kiinaan on hankaloitunut asteittain vuodesta 2017, jolloin maa lakkasi ostamasta sekalaista keräyspaperia Euroopasta ja Yhdysvalloista. Seuraavana vuonna Kiinassa astui voimaan määräys, jonka mukaan keräysmateriaalissa sai olla epäpuhtauksia enintään puoli prosenttia.

Vuonna 2018 Kiina ilmoitti, että keräyspaperin tuonti kiellettäisiin kokonaan 2020 alkuun mennessä, mutta tämä ei toteutunut. Takarajaa on siirretty kahdella vuodella eteenpäin. Alalla uskotaan, että Kiina sulkee rajansa
ulkomaiselta keräyspaperilta mutta vielä maan paperi- ja kartonkiteollisuus ei tule toimeen ilman tuontimateriaalia. Kiina on viime vuosina kiristänyt ympäristötavoitteitaan eikä se halua jatkaa riippuvuuttaan tuontiraaka-aineesta
vaan pyrkii kehittämään omia talteenottojärjestelmiään. Lisäksi Kiina on ryhtynyt prosessoimaan keräyspaperia kierrätysmassaksi maan rajojen ulkopuolella ja tuomaan sitä maahan pidemmälle jalostettuna.

Euroopasta vietiin 2017 Kiinaan 8,5 miljoonaa tonnia keräyspaperia, 2018 enää 2,8 miljoonaa – pudotusta oli noin
65 prosenttia. Yhdysvallat on toistaiseksi pitänyt pintansa vähän Eurooppaa paremmin, koska amerikkalaisessa
kuitupakkauksessa on enemmän uusiokuitua kuin eurooppalaisessa. Keräyspaperi, jota Kiina ei enää osta, jää joko Amerikkaan tai Eurooppaan ja ylitarjontatilanne jatkuu pitkään. Vuonna 2017 eurooppalainen keräyspaperikauppa oli vielä tasapainossa talteenoton, käytön ja viennin yhteisvaikutuksesta. Vuonna 2018 Euroopan markkinoille jäi lähes
3,8 miljoonaa tonnia ylimääräistä materiaalia, 2019 melkein 4 miljoonaa tonnia.

Keräyspaperin hinnat romahtivat vuoden 2019 aikana; PIX-keskihintaindeksi on keräyspahvin osalta vajonnut vuoden 2017 lähes 130:sta noin 60:een marraskuussa 2019. Maaliskuussa 2020 PIX-indeksi on edelleen laskenut noin 30 euroon / tonni. Keräyspaperi, jota Kiina ei enää osta, jää joko Amerikkaan tai Eurooppaan ja ylitarjontatilanne jatkuu pitkään.

Kiina-ilmiön mainingit yltävät myös Suomeen, joka on osa Euroopan markkinoita. Tehtaiden omistuspohjan kansainvälistyessä myös raaka-aineiden osto ja ohjaus on kansainvälistä. Keräyspaperia ja -pahvia käyttäviä teollisuuslaitoksia odotetaan valmistuvan lisää lähivuosina, vuosina 2020-2022 Eurooppaan arvioidaan tulevan
lähes 4 miljoonaa tonnia lisäkapasiteettia pakkausmateriaalien valmistukseen. Kierrätyskuituja kuitenkin kertyy joka
päivä, niille on tehtävä jotain jo ennen uusien investointien valmistumista.

Tilanne alkuvuodesta 2020

Kuiduista on edelleen ylitarjontaa Euroopan markkinalla. Hinnat ovat laskeneet ja PIX OCC -indeksi
(laji 1.04, 70 % aaltopahvia, sisältää rahdin) on painunut alle 30 e/tn. Tämän ja ylimääräisten käsittely-, kuljetus- ja
varastointikustannusten vuoksi sekä aaltopahvi- että kartonkihyvitykset ovat laskeneet käytännössä nollaan ja laskevat edelleen negatiivisiksi. Tässä vaiheessa on ennustettavissa kierrätysmaksujen nostopaineita vuodelle 2021.

Lähiajan näkymät ovat synkät: hinnat pysyvät alhaalla, epätasapaino keräyksen ja käytön välillä jatkuu, Kiina jatkaa vastaanottorajoituksia edelleen ja pyrkii omavaraisuuteen sekä jalostamaan kierrätyskuituja niiden alkulähteellä.

Tammikuun alussa alkoivat kotimaan markkinat hiljakseen vetää, mutta lakkojen takia kierrätysoperaattoreiden varastot ja varastotilan tarve ovat kasvaneet. Aaltopahvi kestää varastointia paremmin kuin kotitalouksien kartonki, jota on jouduttu toimittamaan myös energiahyödyntämiseen. Lisäksi Korona-virus aiheuttaa konttipulaa ja vaikeuttaa vientiä. Tässä tilanteessa on tärkeää, että ympäristölupien alaisten kuitupakkausjätettä varastoivien toimijoiden valvonnassa ymmärretään yllä mainituista syistä johtuva tilapäinen varastotasojen kasvu.

Lisätiedot: Suomen Kuitukierrätys Oy / juha-pekka.salmi@kuitukierratys.fi

Meddelande på svenska
Press Release in English

Kierrätyksen sankarit© -tehtäväkirja

Kierrätyksen sankarit© -tehtäväkirja tarjoaa monipuolisen kattauksen hauskaa ja opettavaista lajitteluun, kierrättämiseen ja materiaalien jatkojalostukseen liittyvää puuhaa kolmas- ja neljäsluokkalaisille.

Sympaattisten kierrätyshahmojen ympärille rakennetussa kokonaisuudessa on eri tasoisia sana-arvoituksia, laskutehtäviä, visoja, pelejä, labyrinttejä, ristikkoja sekä askartelua ja muuta luovaa tekemistä. Kannustavan ja positiivisesti kierrätykseen suhtautuvan tehtäväkirjan kehitystyöhön on osallistunut sekä opettajia että oppilaita.

Tehtäväkirjan on kuvittanut lastenkirjailija Antti Nikunen. Toteutuksesta vastaa A-lehtien Sisältöstudio. Kierrätyksen sankarit©-tehtäväkirjan tarjoaa teille Tuottajayhteisöjen neuvottelukunta. Sivuilta www.tuottajayhteiso.fi löytyvät ladattavat ja tulostettavat pdf-versiot sekä suomen että ruotsin kielisinä.